Hurry up! We only have days hours minutes to Early Bird Registration

Việt Nam Ở Đâu Trên Bản Đồ Tài Năng Thế Giới?

Từ ngày còn chưa có tên trên bản đồ đến nay, người Việt vẫn luôn nỗ lực để thế giới phải nhắc đến họ nhiều hơn. Nhắc đến, không chỉ về những cuộc chiến tranh, mà còn về tài năng và trí tuệ. Bài viết này mượn vài câu thơ của cụ Nguyễn Khoa Điềm để nhắc nhở bạn. “Bởi vì Việt Nam hôm nay Nằm giữa lòng thế giới Nằm trong tim nhân loại Nằm trên con đường dẫn ta tới giá trị Con Người…” Hãy cùng nói về những con người đã “mang đất nước đi xa, đến những tháng ngày mơ mộng” và cách họ khắc tên Việt Nam trên địa cầu.

read more