Hurry up! We only have days hours minutes to Super Early Bird Registration

Truetone 2020: Một Việt Nam đậm màu thực tế

Màu Pantone của năm nay là Classic Blue! Vậy còn Truetone là gì? Màu rác, khói đô thị, ánh sáng xanh màn hình, màu thê thảm của đầu tê giác bị cắt sừng... - tất cả hợp lại thành một bảng màu TRUETONE 2020 hiện đại và đầy cảnh tỉnh, phản ánh bức tranh Việt Nam thời điểm hiện tại. Những gam màu ấy chiếm lấy ánh nhìn của chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, lặng lẽ nhắc nhở rằng: "Hãy làm một điều gì đó để thay đổi.". --- Đó cũng là câu chuyện của cuộc thi Vietnam Young Lions năm nay khi mang đến chủ đề Creativity For A Better Vietnam

read more