Hurry up! We only have days hours minutes to our Regular ticket for the Grand Finale

CANNES LIONS LÀ GÌ? VÌ SAO GỌI ĐÂY LÀ CHUẨN MỰC CAO NHẤT CỦA MARKETING & COMMUNICATION?

Cannes Lions là liên hoan sáng tạo lớn nhất thế giới, được tổ chức từ năm 1954, là chuẩn mực cao nhất và cuối cùng của Marketing & Communication. Liên hoan được tổ chức tại Cannes (Pháp) vào tháng 6 hàng năm, thu hút hơn 15.000 đại diện đến từ 95 quốc gia.

read more