Hurry up! We only have days hours minutes to our Regular ticket for the Grand Finale

✨RECAP SỰ KIỆN "FROM LOCAL TO GLOBAL: GEAR UP FOR FUTURE MARKETING CAREER" - MANG KINH NGHIỆM GOLD LIONS ĐẾN NHỮNG YOUNG LIONS

Hành trình UniTour của Vietnam Young Lions 2024 lại tiếp nối với điểm dừng chân tiếp theo tại Đại học Kinh Tế TP.HCM, mang đến chủ đề rất gần gũi và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ - Hành trình đi từ sàn đấu Việt Nam đến sân chơi quốc tế.

read more