Những Ứng Cử Viên Ưu Tú Cho Giải Titanium Tại Cannes Lion 2019

Hầu hết các giải thưởng cho quảng cáo tại Cannes Lions đều có tiêu chí rõ ràng, riêng giải thưởng Titanium là một ngoại lệ.

read more